More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може да гледам содржини со оригинален јазик и титл?

Најголем дел од содржините се прикажуваат со оригинален тон и локален превод кој може да се исклучи. Опциите за превод се разликуваат од земја до земја, но македонскиот превод е обезбеден за речиси сите содржини.