More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали можам да користам HBO GO во странство?

Засега, HBO GO може да се користи само во земјите од Адрија регионот: Македонија, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Бугарија.