More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали можам да ги симнам содржините и да ги гледам без интернет?

Не. Во моментов оваа опција не е можна на HBO GO. Поради тоа мора да имате wifi или мобилна конекција за да користите HBO GO.