More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали морам да го исклучам анти-вирус софтверот или заштитниот ѕид за да користам HBO GO?

Не, исклучувањето на антивирус софтверот или firewall не е потребно. Ако користите firewall дома, само прифатете го барањето за пристап до HBO GO. За да го исклучите барањето од вашиот firewall, пристапете до секцијата за помош на вашиот Интернет провајдер и следете ги инструкциите. Доколку имате поставено заштитен ѕид на работа, тогаш контактирајте го вашиот IT сектор во компанијата.