More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали HBO GO мобилната апликација работи на Wi-Fi или 3G/4G мрежи?

Да, HBO GO мобилната апликација работи на Wi-Fi и 3G/4G конекции.Користењето на HBO GO апликацијата на мобилна мрежа може да резултира со непредвидени трошоци кај вашиот мобилен оператор.