More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали HBO GO апликацијата може да се користи офлајн? Дали содржините може да се гледаат во аirplane начин на работа?

HBO GO апликацијата може да се отвори во офлајн/airplane начин на работа, но ќе може да ги гледате само преземените содржини.