More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали е потребно да се стави лозинка за Родителски надзор на секој уред?

Не. Родителскиот надзор се вклучува на сите уреди истовремено и можете да го користите истиот пин за секој уред.