More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Не можам да ја пронајдам HBO GO апликацијата во онлајн продавницата на мојот уред. Во што е проблемот?

Има неколку можни причинители поради кои апликацијата не е достапна во онлајн продавницата: 1. Вашиот уред или верзија на OS повеќе не се поддржани и не се достапни за преземање во продавницата и 2. Вашиот профил во продавницата е креиран за држава во која HBO GO апликацијата не е достапна. Ве молиме проверете дали сте пријавени на локална продавница.