More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Мојот уред повеќе не е поддржан. Зошто и што треба да направам?

Континуирано работиме на подобрување на перформансите и квалитетот на HBO GO услугата што бара помоќен хардвер и поради тоа можно е некои уреди кои биле поддржани во претходните верзии на апликацијата, повеќе да не се. Можете да ја користите претходно инсталираната верзија на апликацијата затоа што HBO одреден период овозможува поддршка и за нив.