More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Кога се обидувам да гледам содржина, видеото постојано прескокнува или долго се вчитува. Зошто се случува тоа?

Минималната брзина за користење на HBO GO услугата е 5Mbps. Ве молиме брзината да ја проверите на страницата www.speedtest.net. Преземањето и прегледувањето содржини во позадина исто така може да влијае на квалитетот на прикажување и затоа, за оптимално корисничко искуство, препорачуваме единствена отворена апликација да биде веб пребарувачот преку кој сте пристапиле на HBO GO. Побавните системи исто така може да резултираат со полош квалитет на прикажување на содржината. Ве молиме проверете ги минималните технички услови потребни за оптимално функционирање на HBO GO услугата.