More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Имам проблем со квалитетот на звукот и/или сликата. Зошто се случува тоа?

Проблемот со звукот и/или сликата најчесто се случува поради слаба широкопојасна интернет конекција. Причините за ова може да бидат различни. Ако користите рутер дома, исклучете го од струја неколку минути, а потоа повторно вклучете го. Понекогаш на рутерот му треба само да се рестартира. Можете да се обидете и да се префрлите од бежична на кабелска конекција, да го стопирате другиот интернет сообраќај или да го ажурирате интернет пребарувачот. Ако не успее ништо од горенаведеното, за дополнителна помош ве молиме да ја контактирате нашата служба за корисничка поддршка.