More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Го заборавив Пинот за родителски надзор. Што да правам?

Пинот за родителски надзор можете повторно да го добиете во кое било време доколку влезете во поставките на вашиот профил и одберете Родителски надзор. Потоа, одберете ја опцијата „Заборавен пин“ и новиот пин ќе биде испратен на e-mail адресата со која сте се регистрирале на нашата услуга. Пинот можете да го смените во кое било време.