More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Достигнав максимален број на уреди на мојот профил. Што да направам?

Во таков случај, можете да отстраните некој од уредите во Поставките на вашиот профил. Имајте во предвид дека уредот кој сте го избришале нема да можете да го додадете во наредните 24 часа.