More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Добивам порака со грешка кога се обидувам да гледам содржина на мојот десктоп пребарувач. Зошто се случува тоа?

Повеќе различни причини појавуваат порака со грешка. Ве молиме обидете се со предлозите подолу за да го решите проблемот:
1. Затворете ги сите табови и рестартирајте го пребарувачот.
2. Затворете ги сите апликации кои работат во позадина.
3. Избришете ги кеш меморијата и колачињата од пребарувачот.
4. Проверете го бројот на уреди кои ја користат истата Wifi мрежа.
5. Обидете се, ако тоа е возможно, да се конектирате на интернет на друг начин (на пример Ethernet).
6. Користете друга интернет конекција (3G, 4G hot spot).
7. Рестартирајте го вашиот модем/рутер.