More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Колку време по американската премиера ќе биде достапна најновата епизода?

HBO GO овозможува премиери на наслови од оригиналната HBO продукција во исто време како и во САД. За премиери на наслови од други мрежи, HBO GO ќе ги прикаже содржините во рамки на следните 24 часа. Некои содржини нема да имаат премиери во исто време како и во САД, но подоцна ќе бидат достапни преку сервисот.