More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Зошто мора плаќањето да биде преку банкарска картичка?

Ова е најчест метод на плаќање на онлајн претплата. Освен со кредитни картички, плаќањето може да се изврши и преку PayPal.