More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Што претставува Право на повлекување?

Првиот месец за сите нови корисници е бесплатен. Претплатата може да биде откажана во кој било момент во тековниот месец. HBO овозможува многу повеќе од 14 дена за правото на повлекување со цел новите претплатници да имаат доволно време да се запознаат со HBO GO услугата.