More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

На кој начин може да се плати претплатата?

Плаќањето може да се направи со картиците MasterCard и Visa. Ако не поседувате таква картичка, плаќањето е можно и преку PayPal.