More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Моето плаќање беше одбиено. Што треба да направам?

Ако плаќањето е одбиено, ве молиме проверете ги податоците за вашата банкарска картичка, сметка, состојбата на картичката и датумот на истекување. Исто така, проверете дали можете да плаќате онлајн со тој тип на картичка.