More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Кој може да биде претплатник?

За да можете да станете претплатник на HBO GO услугата потребно е да имате најмалку 18 години, да бидете жител на Македонија и да имате валидна банкарска картичка.