More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Како може да знам дека претплатата е платена и каде може да ја најдам историјата на плаќања?

Откако ќе ја платите претплатата ќе добиете e-mail со потврда за претплатата. Историјата на плаќања можете да ја најдете во „Поставки“ на вашиот HBO GO кориснички профил, во категоријата „Историја на плаќања“.