More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Како може да знам дека претплатата е платена и каде може да ја најдам историјата на плаќања?

Откако ќе се претплатите ќе добиете e-mail за потврда на претплатата на вашата регистрирана e-mail адреса. Потоа, сумата за претплата ќе се наплаќа автоматски секој месец приближно на датумот кога првпат се платиле за услугата. Ако има некаков проблем со плаќањето ќе ви испратиме e-mail во кое ќе биде наведено дека наплатата не е извршена и ќе биде потребно да ги ажурирате податоците за плаќање. Историјата на плаќања може да ја најдете во „Поставки“, односно во „Управување со претплата“ или преку историјата на плаќања на вашата банкарска картичка или PayPal профил, во зависност кој метод на плаќање го користите.