More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Како и кога треба да се плати претплатата?

Претплатата се плаќа секој месец. Сумата ќе биде повлечена од вашата банкарска картичка секој месец приближно на истиот датум кога првпат сте се претплатиле на HBO GO.