More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали можам да го пробам HBO GO бесплатно?

Да. Првиот месец е бесплатен за сите нови корисници. Ако ја продолжите претплатата по овој период, месечената претплата изнесува 4,99 EUR (приближно 307 денари - во зависност од курсот на денот на плаќањето).