More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали мора да се претплатам на HBO за да користам HBO GO?

Да. За да гледате содржини на HBO GO потребно е да имате активна претплата. На HBO GO можете да се претплатите директно онлајн или преку оператор. Овде проверете кај коиоператорие достапна услугата HBO GO.