More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li povezati svoje računalo i televizor kako bi gledao HBO GO?

Da. Ako imate HDCP konekciju s HDMI kablom i TV-om koji omogućuje tu opciju. Također možete koristiti fukciju AirPlay koja vam omogućava streaming HBO GO sadržaja na vaš Apple TV. HBO GO također nudi i podršku za Chromecast.