More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li promijeniti titl ili jezik sinkronizacije prilikom gledanja programskog sadržaja?

Da. Jezik titla i sinkronizacije moguće je promijeniti prilikom gledanja sadržaja, a promjene su vidljive odmah.