More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li preuzeti film/seriju i gledati ih dok nisam povezan na Internet (offline mode)?

Ova opcija za sad nije dostupna na HBO GO-u. Za korištenje usluge potrebna je žičana ili bežična internet veza.