More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li koristiti VPN za pristup usluzi?

Ne podržavamo korištenje proxyja ili VPN-a. Ako koristite VPN ili proxy, pristup usluzi neće biti moguć.