More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li koristiti HBO GO applikaciju u offline modu? Je li moguće sadržaj gledati u zrakoplovnom načinu rada?

HBO GO aplikaciju moguće je otvoriti u offline/zrakoplovnom načinu rada, ali moći ćete gledati samo već preuzeti sadržaj.