More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li HBO GO koristiti u inozemstvu?

HBO GO zadovoljava zahtjeve prekogranične dostupnosti (portability) što znači da uslugu možete koristiti na području EU, EEA zemalja i u Adria regiji. *Prekogranična dostupnost (portability) ne odnosi se na zemlje ne-članice EU gdje je usluga i dalje dostupna u Adria regiji.