More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Kako funkcionira opcija "Moj izbor"?

"Moj izbor" omogućava kreiranje osobne liste serija i filmova koje želite pogledati dok su dostupni na HBO GO. Kada pronađete željeni naslov, kliknite na "Dodaj.." kako bi se isti uspješno dodao na listu (na određenim uređajima navedeno je samo kao "Moj izbor"). Moguće je dodati neograničen broj naslova. Web stranica i mobilne aplikacije mogu istovremeno prikazati 20, a Smart TV i konzolne aplikacije 11 naslova. Ako se prebacite na dječji mod, na listi će se prikazati samo naslovi koji odgovaraju postavljenoj dobnoj granici. Svi naslovi će ostati na popisu dok ih ne maknete ili do isteka licence.