More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Tko se može pretplatiti?

Za uspješnu registraciju na stranici i korištenje usluge potrebno je imati najmanje 18 navršenih godina te aktivirati uslugu iz jedne od sljedećih zemalja: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna gora, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Poljska, Mađarska, Rumunjska, Češka. Također, potrebno je imati valjanu kreditnu karticu u banci u jednoj od navedenih zemalja. Nakon registracije, pretplata će se odnositi na zemlju iz koje ste se registrirali.