More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Koliko iznosi pretplata?

Pretplata iznosi 4,99 EUR/mj. (cca 37 Kn - ovisno o tečaju na datum plaćanja)