More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Kako i kada plaćam pretplatu?

Ako uslugu plaćate mjesečno, iznos pretplate bit će naplaćen s bankovne kartice otprilike istog datuma u mjesecu kada ste se prvi put pretplatili.