More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Prilikom reprodukcije sadržaja slika i/ili zvuk su loše kvalitete. Zašto se to događa?

Problemi s lošom kvalitetom slike i zvuka najčešće se događaju zbog loše internet konekcije. Postoji više mogućih razloga - ako koristite router (usmjerivač) i problem se ponavlja, molimo vas da na nekoliko minuta isključite uređaj iz struje. Ako koristite wi-fi, molimo provjerite je li kvaliteta slike bolja nakon što uređaj povežete žičano. Također provjerite je li se što promijenilo kada ste zaustavili ostali internet promet ili ažurirali preglenik (browser). Ako to ne pomogne, molimo vas da kontaktirate korisničku podršku.