More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informace

  • Technické informace

  • Zařízení a HBO GO

  • Předplatné a platby

  • Řešení problémů

Co se rozumí mým právem na odstoupení od smlouvy?

Zákonné právo odstoupit od smlouvy o předplatném (okamžitě ukončit smlouvu) uzavřené on-line ve 14ti denní lhůtě ode dne uzavření smlouvy. Takové právo se však nevztahuje na služby jako je HBO GO, pokud byl obsah HBO GO zpřístupněn předplatiteli před ukončením uvedené 14ti denní lhůty a pokud byl tento předplatitel informován o tom, že zpřístupněním služby před uplynutím uvedené 14ti denní lhůty, ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

Přes shora uvedené, nabízíme všem novým předplatitelům první měsíc zdarma. Předplatné může být ukončeno kdykoliv během následujícího měsíce po zahájení předplatného, pokud nechcete být nadále předplatitelem. HBO tedy ve skutečnosti poskytuje více než požadují právní předpisy.

Pokud jste již využili jednoměsíční zkušební období, potom již nemáte právo ukončit smlouvu o předplatném, ani právo na odstoupení od smlouvy za shora uvedených podmínek.