More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Точно кои Apple устройства поддържате?

Настоящата версия на HBO GO работи на всички модели iPhones, iPads и iPod Touch, които работят с OS 13 или по-нова. Поддържаме също Apple TV Generation 4.