More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кои Samsung Smart TV устройства се поддържат?

Услугата поддържа всички модели Samsung Smart TV, произведени през или след 2016 г. под операционна система Tizen OS.