More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кои Samsung Smart TV поддържате?

HBO GO поддържа всички Samsung Smart TV, които работят с операционните системи Orsay или Tizen, произведени през 2014 или по-нова.