More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кои LG Smart TV устройства се поддържат?

Услугата поддържа всички модели LG Smart TV под WebOS 3.5 операционна система или по-нова.