More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кои LG Smart TV устройства се поддържат?

HBO GO услугата е достъпна за всички LG Smart TV устройства под LG WebOS. Устройства с по-стара операционна система ще останат функционални до въвеждане на промени, изискващи по-нова операционна система.