More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кои десктоп операционни системи поддържате?

HBO е достъпно през десктоп компютри и лаптопи/ноутбуци, които работят с: Microsoft Windows 7 или по-късна версия, Apple MacOS Snow Leopard или по-късна версия. Имайте предвид, че операционните системи на Linux не се поддържат.