More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кои Apple устройства се поддържат?

Поддържат се Apple iPhone / iPad / iPod Touch под iOS 12.2 операционна система или по-нова. Поддържа се също и Apple TV (поколение 4)