More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

HBO GO поддържа ли AirPlay?

Да, HBO GO поддържа AirPlay на Apple TV (4-то поколение или по-ново). За да използвате AirPlay, моля свалете последната версия на приложението HBO GO на iPhone или iPad и кликнете върху иконката на AirPlay докато гледате. Уверете се, че вашият Apple TV е с последната версия на tvOS и свържете двете устройства към една и съща WiFi мрежа.