More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

HBO GO поддържа ли AirPlay?

Да, HBO GO поддържа AirPlay за повечето поколения Apple TV. За да използвате AirPlay, моля свалете последната версия на приложението HBO GO на iPhone или iPad, исе свържете с устройството за Apple TV (второ поколение или по-ново), което работи с последната версия на софтуеъра.