More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Трябва ли да спра антивирусния си софтуеър или защитите си, за да ползвам HBO GO?

Не, не е необходимо да спирате антивирусния софтуеър. Ако сте инсталирали защита, просто отговорете с ОК на съобщението позволявате ли достъп до НВО GO. За да направите НВО GO изключение от защитната стена на компютъра си вкъщи, отидете в секцията „Помощ“ на интернет провайдера си и следвайте инструкциите там. За защита на устройствата ви на работното ви място се свържете с отдела по информационни технологии в компанията ви.