More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Трябва ли да настроя отделен код за родителски контрол на всяко от устройствата си?

Не, той се отразява на всичките устройства, използвани от вас.