More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Съдържанието има ли субтитри?

Да, съдържанието е достъпно с български субтитри. Платформата предлага и възможност за изключване на субтитрите.