More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Може ли HBO GO приложението да бъде ползвано в офлайн режим и съдържанието да бъде гледано в режим "полет"?

Може да ползвате приложението в офлайн режим (без интернет връзка) или в режим "Полет", като ще имате достъп за гледане единствено до вече изтеглено съдържание.