More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Може ли функцията за изтегляне да бъде ползвана на територията на Европейския съюз и Европейската икономическа общност?

Да, функцията е активна в тези райони.