More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мога ли да споделям информация за акаунта си с други хора?

Не. Условията за ползване постановяват, че само човек с валиден абонамент за услугата и неговото домакинство (деца и партньори) могат да ползват услугата.