More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мога ли да сменя езика на интерфейса на апликацията?

Първоначалният език може да бъде сменен от настройките на приложението. Промяната може да изиска да рестартирате приложението.